Onsdag 4. desember 2024 - Kl. 19:00

Swinging Christmas – Med Sjøforsvarets musikkorps, Evelyn Jons og Knut Marius Djupvik