• Sondre Lerche

  • Sivert Høyem

  • Min kamp

Aktuelle saker

Oseana streamar teaterframsyning direkte til to sjukeheimar!

Oseana søkjer kunstformidlar/ utstillingskurator. 

Oseana held fram med å halde ope kvar dag heile veka! 

nodeimage

An ocean of opportunity

Wedding or meeting? A great place for all occasions.


More

Opening hours

Monday - Friday 11.00 - 16.30
Saturday - Sunday 12.00 - 18.00