Dungeons & Dragons for barn

Dungeons & Dragons for barn

Bli med på rollespel saman med Karina frå Spillhuset.

Kl. 13.00 – 16.00 Dungeons & Dragons for barn, med terningverkstad frå kl. 12.00.
Rollespel for barn 7-13 år, leia av Karina frå Spillhuset. 2 runder hver dag, kvart spel tar 1,5 timar.
Første runde 13.00–14:30, og andre runde 14:30 – 16:00.
Maks 10 stk per gruppe.

Alder: 7 – 13 år

Gratis inngong, inga påmelding. Oppmøte i restauranten.

Før rollespelet kan du lage ditt eige terningssett å spele med. Terningane har frå 4 til 20 sider (D4, D6, D8, D10, D12, D20). Terningverkstaden er open utanfor restauranten frå kl. 12.00.

Eit terningssett kostar kr. 100,- og betalast med Vipps på staden.

Terningverkstaden er eit samarbeid med Skaparstovo.