KIKI SMITH – Avduking av nye kunstverk til Griegsamlingen