Slettemarken sykehjem

Skottebakken omsorgsbolig

Kuhnletunet dagsenter

Hallvardstuen

Førde sentralsjukehus

Smestadhjemmet

Lyngbøtunet

Haugetun bokollektiv

Fusa butjenester

Samnanger bufellesskap

Hellemyra bufellesskap

Torsneset bufellesskap

Høyanger sjukeheim

Eivindvik bu og omsorgssenter

Manger dag og aktivitetssenter

B-sykehuset

Gjerdsrabbane bufellesskap

SOLLI DPS

Øyane distriktspsykiatriske senter

Haugland rehabiliteringssenter

Modalstunet

Ravneberghaugen senter for mestring og rehabilitering

Stord kommunale rehabiliteringssenter

Unicare fana

Haukeland universitetssykehus

HELSE FONNA

Sogn og fjordane ungdomssenter

Åkra bu og behandlingsheim

Åstveit sykehjem

Stendi senior

Stord sykehjem

Storesund bo og behandlingshjem

Straume bu og servicesenter

Stryn omsorgssenter

Svelgen omsorgssenter

Søreide sykehjem

Teiglandshagen bofellesskap

Tysnes kommune

Ulset sykehjem

Sogndal helse og omsorgssenter

Ulvik omsorgstun

Solsletten sykehjem

Utneheimen

Solund dagsenter

Vea sykehjem

Solund kommune

Øvsttunheimen

Solundheimen

Johannessenteret

Odda bo og behandlingssenter

Odinsvei bosenter

Oreteigen (Gloppen omsorgssenter)

Røde kors sykehjem

Samnangerheimen

Sandsli bo og aktivitetssenter

Seljetunet

Siljuslåtten sykehjem

Løvåsen sykehjem

Skjoldtunet sykehjem

Masfjorden sykehjem

Slettebakken menighets eldresenter

Meland sjukeheim

Metodisthjemmet

Midtbygda sykehjem

Mildeheimen sykehjem

NKS Olaviken

Norheim bo og behandlingshjem

Kulatoppen omsorgssenter

Ladegården sykehjem

Landås menighets eldresenter

Lindås bo og servicesenter

Luranetunet

Gulen sjukeheim

Lynghaug aktivitetssenter

Gullstøltunet

Lærdal bo og omsorgsheim

Halsnøytunet

Løkjatunet

Helgeseter bofellesskapene

Husnestunet

Johanneshjemmet

Kalfaret sykehjem

Karmøy dagsenter

Knutsaåsen omsorgssenter

Kolstihagen

Kopervik bo og behandlingssenter

Fedje sjukeheim

Frieda Fasmers

Fusa bu og behandlingssenter

Fyllingsdalen sykehjem

Arna helseheim

Goatoppen

Aurland helsetun

Betanien rehab og sykehjem

Bremanger sjukeheim

Bygnestunet

Diakonhjemmet

Domkirkehjemmet

Eidfjord bygdaheim

Engensenteret

Enkers aldershjem

Etne omsorgssenter

Fana Aktivitetssenter

Adventistkirkenes sykehjem

Alver kommune