Slettemarken sykehjem

Skottebakken omsorgsbolig

Kuhnletunet dagsenter

Hallvardstuen

Førde sentralsjukehus

Smestadhjemmet

Lyngbøtunet

Haugetun bokollektiv

Fusa butjenester

Samnanger bufellesskap

Hellemyra bufellesskap

Torsneset bufellesskap

Høyanger sjukeheim

Eivindvik bu og omsorgssenter

Manger dag og aktivitetssenter

B-sykehuset

Gjerdsrabbane bufellesskap

Åkra bu og behandlingsheim

Åstveit sykehjem

SOLLI DPS

Øyane distriktspsykiatriske senter

Haugland rehabiliteringssenter

Modalstunet

Ravneberghaugen senter for mestring og rehabilitering

Stord kommunale rehabiliteringssenter

Unicare fana

Haukeland universitetssykehus

HELSE FONNA

Sogn og fjordane ungdomssenter

Sogndal helse og omsorgssenter

Solsletten sykehjem

Solund dagsenter

Solund kommune

Solundheimen

Johannessenteret

Stendi senior

Stord sykehjem

Storesund bo og behandlingshjem

Straume bu og servicesenter

Stryn omsorgssenter

Svelgen omsorgssenter

Søreide sykehjem

Teiglandshagen bofellesskap

Tysnes kommune

Ulset sykehjem

Ulvik omsorgstun

Utneheimen

Vea sykehjem

Øvsttunheimen

Løvåsen sykehjem

Masfjorden sykehjem

Meland sjukeheim

Metodisthjemmet

Midtbygda sykehjem

Mildeheimen sykehjem

NKS Olaviken

Norheim bo og behandlingshjem

Odda bo og behandlingssenter

Odinsvei bosenter

Oreteigen (Gloppen omsorgssenter)

Røde kors sykehjem

Samnangerheimen

Sandsli bo og aktivitetssenter

Seljetunet

Siljuslåtten sykehjem

Skjoldtunet sykehjem

Slettebakken menighets eldresenter

Gulen sjukeheim

Gullstøltunet

Halsnøytunet

Helgeseter bofellesskapene

Husnestunet

Johanneshjemmet

Kalfaret sykehjem

Karmøy dagsenter

Knutsaåsen omsorgssenter

Kolstihagen

Kopervik bo og behandlingssenter

Kulatoppen omsorgssenter

Ladegården sykehjem

Landås menighets eldresenter

Lindås bo og servicesenter

Luranetunet

Lynghaug aktivitetssenter

Lærdal bo og omsorgsheim

Løkjatunet

Arna helseheim

Aurland helsetun

Betanien rehab og sykehjem

Bremanger sjukeheim

Bygnestunet

Diakonhjemmet

Domkirkehjemmet

Eidfjord bygdaheim

Engensenteret

Enkers aldershjem

Etne omsorgssenter

Fana Aktivitetssenter

Fedje sjukeheim

Frieda Fasmers

Fusa bu og behandlingssenter

Fyllingsdalen sykehjem

Goatoppen

Adventistkirkenes sykehjem

Alver kommune