Frivilligfestival

Saman feirar vi Noregs viktigaste lagarbeid!

Alle lag, foreiningar, frivilligsentralar og andre samarbeidspartnarar vert inviterte til å synleggjera og aktualisera frivilligheita, auka kjennskap og anerkjenning, og til  få fleire med. Her blir det song, musikk, dans, turn og mykje anna du ikkje visste folk dreiv med.

Detaljert informasjon om kven som kjem og kva som skjer, blir lagt ut i løpet av august.

Arrangementet varer frå kl. 12 – 16

Gratisarrangement.