Plastilinamåling – Kreativ verkstad med ArtLab

Plastilinamåling – Kreativ verkstad med ArtLab

Vi inviterer alle til kreativ verkstad der vi målar med plastilina.

Verkstaden er egna for barn i alle aldrar og er jamvel interessant for vaksne.

Plastilina er eit materiale med rike artistiske moglegheiter.

Det er ingen grenser for å teikne med plastilina!

Ved hjelp av plastilina blir uvanlege landskap, deilige stilleben og gjenkjennelege portrett fødd!

Varer om lag 1,5 time

Materiale og utstyr: kr. 70,- Kjøpast ved inngang.