Os skulekorps: Tilbake til framtida – Kulturens kraft!

Os skulekorps: Tilbake til framtida – Kulturens kraft!

Os Skulekorps med venner

Korpset har sin årlege haustkonsert då det plutseleg kjem ei melding frå musikantane sine barnebarn i år 2075. All form for kulturaktivitet har blitt ulovleg i Bjørnafjorden og skulekorpset er nedlagt for lengst. Dei må reise både fram og tilbake i historia for å finne ut kva som gjekk gale og prøve å endre den dystre framtida. 

Kan endringa ha begynt å skje allereie no? Korleis kunne det gå så gale, og korleis kan korpset klare å redde kulturen? Bli med på ferda gjennom tidsportalen, ei musikalsk reise over fleire tiår.

Konserten varer om lag 60 minutt.